Støttevegger som består av stålpeller, grunnankere og sprøytebetong for å beholde utgravningen på opptil 7 meters dybde.
391 stålpeller (5950 m), 199 grunnankere (5400 m) og 1500 m² sprøytebetong.
Ring-Bit system med Pilot bit brukt til peller og dobbelthodet bore-system brukt til ankerboring.

Støttemur Follo Line Ski

Prosjektet

Prosjektet Follobanen Ski er en del av den nye høyhastighetsbanen mellom Oslo og Ski. Etter ferdigstillelse i 2022 får Ski et moderne transportknutepunkt med tre plattformer og et totalfornyet stasjonsområde.
For å bygge sporene nord for stasjonen måtte det bygges en permanent støttemur.

Utfordringen

•Vanskelige jordforhold inkludert sensitiv my leire, morenlag, store steinblokker og fast grunnfjell.
•Ekstraordinære sveisedetaljkrav for peller og ankerbjelker.
•Kompleks logistikk på stedet og begrenset arbeidsplass.
•Tilværelse av fullt operative spor langs veggen.
•Sekvensering for å maksimere produksjonen (opptil 3 borerigger samtidig på stedet)

Løsningen

•Dobbelthodet bore-system for å minimere forstyrrelsen av omkringliggende jord.
•Sveiseanlegg for å prefabrikkere peleforingsrør og ankerbjelker.
•Reserveutstyr for å holde den stramme tidsplanen.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB
Keller Grundbau GesmBH

Hovedentreprenør(er)

OHLA Norge

Ingeniør(er)

Prosjekt leder - Vidal Alcon
epost: vidal.alcon@ohla-norge.no