• Støttevegger som består av stålpeller, grunnankere og sprøytebetong for å beholde utgravningen på opptil 7 meters dybde.

• 391 stålpeller (5950 m), 199 grunnankere (5400 m) og 1500 m² sprøytebetong.

• Ring-Bit system med Pilot bit brukt til peller og dobbelthodet bore-system brukt til ankerboring.

Støttemur Follo Line Ski

Prosjektet

Prosjektet Follobanen Ski er en del av den nye høyhastighetsbanen mellom Oslo og Ski. Etter ferdigstillelse i 2022 får Ski et moderne transportknutepunkt med tre plattformer og et totalfornyet stasjonsområde.

For å bygge sporene nord for stasjonen måtte det bygges en permanent støttemur.

Utfordringen

  • Vanskelige jordforhold inkludert sensitiv my leire, morenlag, store steinblokker og fast grunnfjell.
  • Ekstraordinære sveisedetaljkrav for peller og ankerbjelker.
  • Kompleks logistikk på stedet og begrenset arbeidsplass.
  • Tilværelse av fullt operative spor langs veggen.
  • Sekvensering for å maksimere produksjonen (opptil 3 borerigger samtidig på stedet).

Løsningen

  • Dobbelthodet bore-system for å minimere forstyrrelsen av omkringliggende jord.
  • Sveiseanlegg for å prefabrikkere peleforingsrør og ankerbjelker.
  • Reserveutstyr for å holde den stramme tidsplanen.

Fakta om prosjektet

Eier(e)

Bane NOR

Kellers forretningsenhet(er)

Keller Geoteknikk AS
Keller Grundläggning AB
Keller Grundbau GesmBH

Hovedentreprenør(er)

OHLA Norge

Ingeniør(er)

Prosjekt leder - Vidal Alcon
epost: vidal.alcon@ohla-norge.no